I. ZAWARCIE UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ ORAZ O ROBOTY BUDOWLANE
  
 
a) umowa przedwstępna w formie cywilno- prawnej na zakres prac dotychczas wykonanych, wpłata 10% wartości nieruchomości w terminie 7/14 dni od daty podpisania w/w umowy.
 
b) umowa o roboty budowlane zawarta równocześnie z chwilą zawarcia umowy przedwstępnej obejmująca zakres robót zgodnie z ustalonym standardem prac.
 
  
II. AKT NOTARIALNY
  
 
umowa sprzedaży nieruchomości ( przeniesienia własności ) zawarta po ziszczeniu się czynności opisanych w pkt. I oraz zapłaty za wykonaną część budynku.

FIRMA DEWELOPERSKA
UL. OLBRACHTA 14
35-614 RZESZÓW
E-MAIL: BIURO@SZERBUD.PL
ZADZWOŃ: 17 85 86 412, 605 151 882
+48 17 85 86 412605 151 882
biuro@szerbud.pl
FACEBOOK
YOUTUBE
LOKALIZACJA